Financiële verantwoording

Stand van zaken d.d. 01-01-2019

Balans/Saldo

31-12-2017   € 4.570
31-12-2018   € 4.445

Opbrengsten over 2018
Donaties           €  5.107
Theeverkoop    € 282

Kosten over 2018
Projectbijdragen          € 5.371
Bankkosten                   € 69
Inkoopkosten (thee)   € 53
Kosten markten           € 20