Financiële verantwoording

Stand van zaken d.d. 01-01-2018

Balans/Saldo

31-12-2016   € 2.458
31-12-2017   € 4.570

Opbrengsten over 2017
Donaties           €  7.572
Theeverkoop    € 329

Kosten over 2017
Projectbijdragen          € 5.380
Bankkosten                   € 87
Inkoopkosten (thee)   € 246
Kosten markten           € 76