Huidige project

Update huidige project (19 maart 2019): Voor het project is in totaal zo’n € 27.000 benodigd. Inmiddels is het eerste deelproject (zie onder) afgerond, namelijk het land klaarmaken, zorgen voor omheining en hekken, plaatsen funderingen, toiletten en trappen en het bouwen van de eerste 5 huizen. Twee zijn er inmiddels bewoond.

Momenteel zijn we bezig met het bouwen van de watertank, zodat de huizen schoon drinkwater op het stuk land hebben.

Hieronder de foto’s van de werkzaamheden.

Deelproject 1: Vijf huizen, toiletgebouw, omheining

Deelproject 2: Watertank op het terrein

Projectomschrijving

ironsheethouses_1

Veel leerlingen gaan naar de school, zonder dat ze daar voor schoolgeld betalen. Hun ouders zijn te arm om dit te betalen. Directrice Miss Maina wil de kinderen echter niet de toegang tot de school en goed onderwijs ontzeggen. Een ieder betaalt dus naar hun eigen mogelijkheden.

Dit zorgt voor een lastige financiële situatie voor de school. Er zijn wel meer dan 100 kinderen die les krijgen, eten krijgen, gebruik maken van de school, het plein, water en de WC’s.

Met dit project willen ervoor zorgen dat de school het gebrek aan financiële middelen kan opvangen, zonder kinderen de toegang te weigeren. In overleg met de directrice hebben we het project gestart waarbij we huizen voor de verhuur bouwen.

Bouwen van huizen voor verhuur

ironsheethouses_2

Vlakbij de school ligt een stuk land, welke bij de school hoort. Op dit land is ruimte om 14 huizen en een toiletgebouw te bouwen. Dit zijn zogenaamde Iron Sheet Houses. Deze huizen hebben een stevige fundering van steen en beton, met daar boven een muur en dak van golfplaat. Dit zijn veel voorkomende huizen in Kenia. Op de foto’s hiernaast zie je hoe dit er uit ziet.

De 14 huizen en bijbehoren zullen in meerdere deelprojecten gebouwd worden. Onderstaand zie je wat er al is afgerond (vetgedrukt), waar we momenteel mee bezig zijn (cursief) en wat nog op de planning staat om te doen:

  • Deelproject 1: Vier huizen, een omheining en toiletgebouw – € 5.700
  • Deelproject 2: Watertank – € 3.000,-
  • Deelproject 3: Vijf huizen – € 5.700,-
  • Deelproject 4: Vijf huizen – € 5.700,-
  • Budget overige kosten (o.a. wisselkoers, bankkosten): € 500,-
  • Onvoorziene kosten bouw: € 7.400,- (omheining, hek, trappen, waternet, electriciteitsnet, reparaties)

Totaalbedrag: € 28.000,-

Hieronder staat de originele plattegrond en de offerte, beide van de lokale klusjesman in Nairobi.

img054-vr
img053-3