Project 3: Huizenbouw

Sinds 2017 zijn we bezig met het bouwen van huizen op een stuk land nabij de school. Deze huizen kunnen verhuurd worden. Er zijn meerdere huizen, een toiletgebouw, een omheining met poort en een watervoorziening gebouwd. Begin mei 2019 is de watertank opgeleverd en inmiddels wordt daar door de huishoudens gebruik van gemaakt. 

Update huidige project (7 april 2020):

Op het terrein staan nu 11 huizen en er kunnen er nog 3 á 4 huizen bij gebouwd worden.  Begin december 2019 is de laatste toevoeging aan de huizen gedaan, namelijk elektriciteitsmeters van het staatsbedrijf Kenya Power.

In totaal is er per huis € 1.100,- benodigd. We hebben voor de eerste zes huizen het benodigde bedrag (€ 6.600,-) binnen gehaald en sparen nu verder voor de volgende huizen: 3 identieke huizen á € 1.100.

Van de 11 huizen die er nu staan, zijn er 5 grote woningen en 3 kleine woningen bewoond. Er staan nog 3 huizen leeg.

Tussenproject: Na de zomer van 2019 werd bekend dat de regering in Kenia strengere eisen aan basisscholen gaat stellen. Dit betekent dat de school snel nieuw materiaal moet aanschaffen om de licentie te behouden. We zijn daarom een tussenproject gestart, zodat de school in ieder geval blijft bestaan. Zie voor meer informatie de speciale tussenproject-pagina.

Huidige status:

Update april 2020

Hieronder de plattegrond die we in juni 2019 hebben ontvangen (als tekening, omgezet naar een leesbare plattegrond). Links zie je de bestaande vijf huizen, het toiletgebouw, de watertank en de watervoorziening. Rechts is er ruimte voor 3 blokken van 3 huizen.

Hieronder de foto’s van de werkzaamheden per deelproject.

Deelproject 1: Vijf huizen, toiletgebouw, omheining

Deelproject 2: Watertank op het terrein

Deelproject 3: Huizen 6 t/m 11

Projectomschrijving

ironsheethouses_1

Veel leerlingen gaan naar de school, zonder dat ze daar voor schoolgeld betalen. Hun ouders zijn te arm om dit te betalen. Directrice Miss Maina wil de kinderen echter niet de toegang tot de school en goed onderwijs ontzeggen. Een ieder betaalt dus naar hun eigen mogelijkheden.

Dit zorgt voor een lastige financiële situatie voor de school. Er zijn wel meer dan 100 kinderen die les krijgen, eten krijgen, gebruik maken van de school, het plein, water en de WC’s.

Met dit project willen ervoor zorgen dat de school het gebrek aan financiële middelen kan opvangen, zonder kinderen de toegang te weigeren. In overleg met de directrice hebben we het project gestart waarbij we huizen voor de verhuur bouwen.

Bouwen van huizen voor verhuur

ironsheethouses_2

Vlakbij de school ligt een stuk land, welke bij de school hoort. Op dit land is ruimte om 14 huizen en een toiletgebouw te bouwen. Dit zijn zogenaamde Iron Sheet Houses. Deze huizen hebben een stevige fundering van steen en beton, met daar boven een muur en dak van golfplaat. Dit zijn veel voorkomende huizen in Kenia. Op de foto’s hiernaast zie je hoe dit er uit ziet.

De 14 huizen en bijbehoren zullen in meerdere deelprojecten gebouwd worden. Onderstaand zie je wat er al is afgerond (vetgedrukt), waar we momenteel mee bezig zijn (cursief) en wat nog op de planning staat om te doen:

  • Deelproject 1: Vier huizen, een omheining en toiletgebouw – € 5.700
  • Deelproject 2: Watertank – € 3.400,-
  • Deelproject 3a: Zes huizen – € 6.600,-
  • Deelproject 3b: Muur bovenaan het terrein tegen modder – € 1.800,-
  • Deelproject 4: Drie huizen – € 3.300,-
  • Budget overige kosten (o.a. wisselkoers, bankkosten): € 500,-
  • Onvoorziene kosten bouw: € 7.400,- (omheining, hek, trappen, waternet, electriciteitsnet, reparaties)

Totaalbedrag: € 26.900,-

Hieronder staat de originele plattegrond en de offerte, beide van de lokale klusjesman in Nairobi (2017).

img054-vr
img053-3