Huidige project

Sinds 2017 zijn we bezig met het bouwen van huizen op een stuk land nabij de school. Deze huizen kunnen verhuurd worden. Momenteel staan er 5 huizen, een toiletgebouw, een omheining met poort en een watervoorziening.

Update huidige project (16 juli 2019):

Begin mei 2019 is de watertank opgeleverd en inmiddels wordt daar door de huishoudens gebruik van gemaakt. We sparen nu voor het bouwen van de volgende huizen. In juni 2019 hebben we hier een offerte en plattegrond voor ontvangen. 

In totaal is er per huis € 1.100,- benodigd. Er kunnen 9 huizen op het terrein gebouwd worden. Gezien de stijgende prijzen van het materiaal en de inflatie in Kenia, is het verstandig om eerder te bouwen. We gaan dus eerst voor 6 huizen (€ 6.600,-).

Huidige status:

Laatste update:16 juli 2019

Hieronder de plattegrond die we in juni 2019 hebben ontvangen (als tekening, omgezet naar een leesbare plattegrond). Links zie je de bestaande vijf huizen, het toiletgebouw, de watertank en de watervoorziening. Rechts is er ruimte voor 3 blokken van 3 huizen.

Hieronder de foto’s van de werkzaamheden per deelproject.

Deelproject 1: Vijf huizen, toiletgebouw, omheining

Deelproject 2: Watertank op het terrein

Deelproject 3: Huizen 6 t/m 11

Projectomschrijving

ironsheethouses_1

Veel leerlingen gaan naar de school, zonder dat ze daar voor schoolgeld betalen. Hun ouders zijn te arm om dit te betalen. Directrice Miss Maina wil de kinderen echter niet de toegang tot de school en goed onderwijs ontzeggen. Een ieder betaalt dus naar hun eigen mogelijkheden.

Dit zorgt voor een lastige financiële situatie voor de school. Er zijn wel meer dan 100 kinderen die les krijgen, eten krijgen, gebruik maken van de school, het plein, water en de WC’s.

Met dit project willen ervoor zorgen dat de school het gebrek aan financiële middelen kan opvangen, zonder kinderen de toegang te weigeren. In overleg met de directrice hebben we het project gestart waarbij we huizen voor de verhuur bouwen.

Bouwen van huizen voor verhuur

ironsheethouses_2

Vlakbij de school ligt een stuk land, welke bij de school hoort. Op dit land is ruimte om 14 huizen en een toiletgebouw te bouwen. Dit zijn zogenaamde Iron Sheet Houses. Deze huizen hebben een stevige fundering van steen en beton, met daar boven een muur en dak van golfplaat. Dit zijn veel voorkomende huizen in Kenia. Op de foto’s hiernaast zie je hoe dit er uit ziet.

De 14 huizen en bijbehoren zullen in meerdere deelprojecten gebouwd worden. Onderstaand zie je wat er al is afgerond (vetgedrukt), waar we momenteel mee bezig zijn (cursief) en wat nog op de planning staat om te doen:

  • Deelproject 1: Vier huizen, een omheining en toiletgebouw – € 5.700
  • Deelproject 2: Watertank – € 3.400,-
  • Deelproject 3a: Zes huizen – € 6.600,-
  • Deelproject 3b: Muur bovenaan het terrein tegen modder – n.t.b.
  • Deelproject 4: Drie huizen – € 3.300,-
  • Budget overige kosten (o.a. wisselkoers, bankkosten): € 500,-
  • Onvoorziene kosten bouw: € 7.400,- (omheining, hek, trappen, waternet, electriciteitsnet, reparaties)

Totaalbedrag: € 26.900,-

Hieronder staat de originele plattegrond en de offerte, beide van de lokale klusjesman in Nairobi (2017).

img054-vr
img053-3