Huidige project

Update huidige project: Voor het project is in totaal zo’n € 25.000 benodigd. We hebben inmiddels € 10.356 overgemaakt, waarvan het hele stuk land is klaargemaakt, omheining en hekken zijn geplaatst, funderingen, toiletten en trappen zijn gemaakt en de eerste 5 huizen bewoonbaar zijn gemaakt voor nieuwe huurders.

Hieronder de foto’s van de werkzaamheden.


Projectomschrijving

Veel leerlingen gaan naar de school, zonder dat ze daar voor schoolgeld betalen. Hun ouders kunnen dit niet opbrengen. Directrice Miss Maina wil de kinderen echter niet de toegang tot de school ontzeggen omdat hun ouders niet in staat zijn te betalen. Een ieder betaalt dus naar hun eigen mogelijkheden.

ironsheethouses_1Dit zorgt voor een lastige financiële situatie voor de school. Er zijn wel meer dan 100 kinderen die les krijgen, eten krijgen, gebruik maken van de school, het plein, water en de WC’s.

We willen ervoor zorgen dat de school met dit gebrek aan financiële middelen om kan gaan, zonder kinderen de toegang te weigeren. In overleg hebben we een nieuw project gestart.

Bouwen van huizen voor verhuur

Vlakbij de school ligt een stuk land, welke bij de school hoort. Op dit land is ruimte om 14 huizen en een toiletgebouw te bouwen. Dit zijn zogenaamde Iron Sheet Houses. Deze huizen hebben een stevige fundering van steen en beton, met daar boven een muur en dak van golfplaat. Dit zijn veel voorkomende huizen in Kenia. Op de foto’s hiernaast zie je hoe dit er uit komt te zien.

ironsheethouses_2De 14 huizen zullen in drie deelprojecten gebouwd worden. Totale begroting is als volgt:

  • Deelproject 1: Vier huizen en een toiletgebouw – € 5.700
  • Deelproject 2: Vijf huizen – € 5.700,-
  • Deelproject 3: Vijf huizen – € 5.700,-
  • Budget overige kosten (o.a. wisselkoers, bankkosten): € 500,-
  • Onvoorziene kosten bouw: € 7.400,- (omheining, hek, trappen, waternet, electriciteitsnet, reparaties)
  • Totaal: € 25.000,-

Hieronder zie je de plattegrond en de offerte:

img054-vr
img053-3