Tussenproject: Voldoen aan nieuwe regeringseisen

Eind zomer 2019 vernamen we van de directrice, Miss Maina, dat er recentelijk strengere eisen aan basisscholen zijn gesteld. Zoals het vaker gaat in Kenia, werden deze eisen snel ingevoerd en ten grondslag aan deze regels lag een verhaal over doden bij het instorten van een school. Dit artikel beschrijft meer (Engels): Education Ministry to close all schools that do not meet requirement.

We hebben Miss Maina gevraag wat er specifiek benodigd is voor Soon Big Brain Academy om te voldoen aan alle eisen. Ze heeft met haar team een overzicht gemaakt:

 • Lagere klassen (peuters en groep 1, 2 en 3): nieuwe stoelen, tafeltjes en kleine bedden.
  Tussen de middag slapen de jongste kinderen op school en daar zijn kleine bedden voor nodig.
 • Hogere klassen (groep 4, 5 en 6): stoelen met tafels inclusief boekenlade (de zogenaamde lockers, zie foto hieronder).
 • Boekenplanken.
 • iPads / tablets voor digitale lessen.
 • Nieuwe metalen deuren en ramen i.p.v. de huidige houten varianten.
 • Vlakke betongrond op het terrein door gaten te dichten.
 • Speelgoed wat buiten gebruikt kan worden.
 • Literatuur en lectuur.

We hebben de kosten laten opvragen voor de eerste 4 punten van bovenstaande prioriteitenlijstje. Onderstaand de totale begroting:

 • Kleine tafels en stoelen (6 groepen): € 2.750,-
 • Kleine bedden: € 800,-
 • Grotere tafels (lockers) en stoelen (3 groepen): € 3.500,-
 • Boekenplanken: € 600,-
 • iPads of tablets: € 1.750,-

In totaal gaat het hier om een bedrag van € 9.400,00. We zijn hier nog voor aan het sparen. Als we een deel binnen hebben, dan maken we dit over zodat het geregeld kan worden. In bovenstaand overzicht zie je aan de groene kleur wat inmiddels is overgemaakt naar Kenia. Hoe meer de school heeft voldaan aan de eisen, hoe groter de kans dat de schoollicentie blijft behouden. Help je mee? Doneren kan hier.

Oktober 2020 | Kleine tafels, stoelen en bedden zijn gereed

Er zijn kleine tafels, stoelen en kleine bedden gemaakt voor de lagere groepen. Ook zijn er matrassen gekocht. Hieronder de foto’s.

Juli 2021 | Extra bedden en matrassen voor de jongste groepen

Vanwege de grote aanloop aan jonge kinderen hebben we geld ingezameld om twee grote bedden te laten maken waar meerdere matrassen op kunnen. Ook de matrassen zijn gekocht en in juli 2021 is dit afgerond.