Project 5: Regeringseisen en materiaal

Eind zomer 2019 vernamen we van de directrice, Miss Maina, dat er recentelijk strengere eisen aan basisscholen zijn gesteld. Zoals het vaker gaat in Kenia, werden deze eisen snel ingevoerd en ten grondslag aan deze regels lag een verhaal over doden bij het instorten van een school. Dit artikel beschrijft meer (Engels): Education Ministry to close all schools that do not meet requirement. Vanwege de coronapandemie is dit in 2020 en 2021 naar de achtergrond verdwenen en werd er niet op gecontroleerd. Vanaf 2023 hebben we dit weer opgepakt.

We hebben Miss Maina gevraagd wat er specifiek benodigd is voor Soon Big Brain Academy om te voldoen aan alle eisen die oorspronkelijk vanuit de regering zijn gesteld. Ze heeft met haar team een overzicht gemaakt:

 • Lagere klassen (peuters en groep 1, 2 en 3): nieuwe stoelen, tafeltjes en kleine bedden.
  Tussen de middag slapen de jongste kinderen op school en daar zijn kleine bedden voor nodig.
 • Hogere klassen (groep 4, 5 en 6): stoelen met tafels inclusief boekenlade (de zogenaamde lockers, zie foto hieronder).
 • Boekenplanken.
 • iPads / tablets voor digitale lessen.
 • Nieuwe metalen deuren en ramen i.p.v. de huidige houten varianten.
 • Vlakke betongrond op het terrein door gaten te dichten.
 • Speelgoed wat buiten gebruikt kan worden.
 • Literatuur en lectuur.

Van enkele punten hebben we kosten opgevraagd. Onderstaand de totale begroting. De groene onderdelen zijn inmiddels gerealiseerd.

 • Kleine tafels en stoelen (6 groepen): € 2.750,- (Deelproject A)
 • Kleine bedden: € 800,- (Deelproject A)
 • Grotere tafels en stoelen voor drie groepen: € 3.500,- (Deelproject B)
 • iPads/tablets voor de kinderen en laptops voor de leraren: € 6.000,- (Deelproject C – huidig project)
 • Boekenplanken: € 600,-

Hoe meer de school heeft voldaan aan de eisen, hoe groter de kans dat de schoollicentie blijft behouden. Help je mee? Je kunt direct een laptop sponsoren door op onderstaande knop te klikken en te kiezen welke laptop je wilt sponsoren:

Deelproject C: Kinderlaptops en laptops voor digitalisering

Er zijn twee redenen dat er behoefte is aan kinderlaptops en gewone laptops op de school:

 • Ten eerste stelt de regering van Kenia steeds meer eisen aan de digitalisering van scholen, waarbij omgaan met tablets, laptops en computers een basisaanbod moet worden op basisscholen.
 • Ten tweede is het voor de ontwikkeling van de kinderen een goede stap, zeker omdat in het bedrijfsleven veel met digitale apparaten wordt gewerkt. Om aan te sluiten op het werkende leven is het van belang dat de kinderen vanaf de basisschool hier al mee kunnen werken.

De volgende kosten gaan hier mee gepaard:

 • Goede kwaliteit kinderlaptop: € 170,-
 • Goede kwaliteit reguliere laptop: € 600,-

In totaal willen we starten met 20 kinderlaptops, voor meerdere klassen waarbij er beurtelings door de kinderen gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast starten we met 4 reguliere laptops, drie voor de leraren van deze klassen en 1 voor het kantoor, zodat ook de administratie gedigitaliseerd kan worden en de school ook hierin meegaat met de tijd.

In totaal komen we dan op de volgende kosten:

 • 20 kinderlaptops á € 170 = € 3.400,-
 • 4 reguliere laptops á € 600 = € 2.400,-

Een totaal van bijna € 6.000 wat we in 2023 bij elkaar willen krijgen. Help je mee? Doneren kan hier.

UPDATE augustus 2023: We hebben de eerste 10 kinderlaptops en 2 lerarenlaptops bij elkaar gespaard, het geld overgemaakt en de laptops zijn inmiddels in gebruik!

Deelproject B: Extra bedden+matrassen voor jongste groepen (gerealiseerd: juli 2021)

Vanwege de grote aanloop aan jonge kinderen hebben we geld ingezameld om twee grote bedden te laten maken waar meerdere matrassen op kunnen. Ook de matrassen zijn gekocht en in juli 2021 is dit afgerond.

Deelproject A: Kleine tafels, stoelen en bedden (gerealiseerd: oktober 2020)

Er zijn kleine tafels, stoelen en kleine bedden gemaakt voor de lagere groepen. Ook zijn er matrassen gekocht. Hieronder een impressie.