Informatie

Stichting Big Brain Project

Ons doel

Het doel van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in Nairobi, Kenia. Wij willen dit doel verwezenlijken door te voorzien in betere educatie en hygiëne.

Gegevens

KvK-nummer: 66600855
RSIN: 856626193
Btw-nummer: 856626193B01
ANBI: Big Brain Project

Bankrekening: NL38RBRB0941557979

Bestuur

B. van der Kooi (voorzitter)
J. F. Broersma – van der Kooi (secretaris & penningmeester)
M. Flootman (bestuurslid)
G. Lemstra (bestuurslid)

Zoals vermeld in de statuten van de stichting genieten de bestuursleden géén beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in Nairobi (Kenia), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Dit wordt uitgevoerd door het bedenken, opzetten en uitvoeren van projecten ter plaatse, welke zorgen voor betere hygiëne en/of educatie. Door giften, donaties en acties zal geld worden verzameld om dit tot stand te kunnen brengen. Het huidige project waar het geld naar toe gaat, is op elk moment op deze website te vinden.

Financiële verantwoording

Vind hier de stand van zaken d.d. 01-01-2024

Stuur een bericht!

Adres

Doalhôf 95, 8401 XP Gorredijk

Volg ons op social media!

Winkelwagen
Scroll naar boven