Project 3

Huizenbouw

Sinds 2017 zijn we bezig met het bouwen van huizen op een stuk land nabij de school. Deze huizen kunnen verhuurd worden. Er zijn meerdere huizen, een toiletgebouw, een omheining met poort en een watervoorziening gebouwd. Begin mei 2019 is de watertank opgeleverd en inmiddels wordt daar door de huishoudens gebruik van gemaakt. Helemaal onderaan deze pagina vind je de originele projectomschrijving.

Update – januari 2024

Enkele huizen hebben triplex-platen aan de binnenkant, zodat er minder tocht binnen komt en de huizen warmer blijven. Om de huizen goed te houden en er voor te zorgen dat de bewoners blijven (of nieuwe bewoners eerder komen), willen we aan de overige huizen ook deze triplex-platen toevoegen. Hier is € 2.500 voor nodig om dit voor alle huizen te maken. Help je mee? Doneren kan hier!

Huidige situatie

Op het terrein staan nu 14 huizen.  De huizen zijn meestal allemaal bewoond. Er is een klein gebouw onder de watertank wat ook bewoond kan worden. De elektriciteit is helemaal geregeld zodat alle huizen hier van gebruik kunnen maken.

Van de 14 huizen zijn er 5 wat groter, en de andere 9 wat kleiner gebouwd. In mei 2021 zijn bij enkele huizen triplexplaten ingebouwd, voor een betere isolatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat er direct nieuwe bewoners in zijn gekomen. In 2024 willen we dit voor alle huizen gerealiseerd hebben.

0

Huizen gebouwd

Huidige status: afgerond, maar met mogelijkheid tot bouwen nog één huis. Afgerond december 2021.

Bekijk de plattegrond!

Hier zie je de plattegrond die we in juni 2019 hebben ontvangen (als tekening, omgezet naar een leesbare plattegrond). Links staan de vijf grotere huizen, het toiletgebouw, de watertank en de watervoorziening. Rechts zijn er drie blokken van elk drie huizen, nabij de toegangspoort.

Help je ook mee? Klik op de knop aan de rechter kant en zie wat je kan doen!

Bekijk hieronder de

Foto's van werkzaamheden per deelproject

Deelproject 1: Vijf huizen, toiletgebouw, omheining

Deelproject 2: Watertank op het terrein

Deelproject 3: Huizen 6 t/m 11

Deelproject 4: Huizen 12 t/m 14

Deelproject 5: Afscheiding bovenste deel land (tegen modderstromen)

Projectomschrijving (2017)

Veel leerlingen gaan naar de school, zonder dat ze daar voor schoolgeld betalen. Hun ouders zijn te arm om dit te betalen. Directrice Miss Maina wil de kinderen echter niet de toegang tot de school en goed onderwijs ontzeggen. Een ieder betaalt dus naar hun eigen mogelijkheden.

Dit zorgt voor een lastige financiële situatie voor de school. Er zijn wel meer dan 100 kinderen die les krijgen, eten krijgen, gebruik maken van de school, het plein, water en de WC’s.

Met dit project willen ervoor zorgen dat de school het gebrek aan financiële middelen kan opvangen, zonder kinderen de toegang te weigeren. In overleg met de directrice hebben we het project gestart waarbij we huizen voor de verhuur bouwen.

Bouwen van huizen voor verhuur

Vlakbij de school ligt een stuk land, welke bij de school hoort. Op dit land is ruimte om 14 huizen en een toiletgebouw te bouwen. Dit zijn zogenaamde Iron Sheet Houses. Deze huizen hebben een stevige fundering van steen en beton, met daar boven een muur en dak van golfplaat. Dit zijn veel voorkomende huizen in Kenia. Op de foto’s hiernaast zie je hoe dit er uit ziet.

De 14 huizen en bijbehoren zullen in meerdere deelprojecten gebouwd worden. Onderstaand zie je wat er al is afgerond (vetgedrukt), waar we momenteel mee bezig zijn (cursief) en wat nog op de planning staat om te doen

Totaalbedrag: € 26.900,-

Winkelwagen
Scroll naar boven